REFERENTIES

2009-2010 Océ Technologies BV
Taken: Onder andere opzetten van risicoinventarisatie bij ‘bottleneck leveranciers’, implemeteren supplier relationship management en opstellen
supplier selection criteria.

2008-2009 ASML Netherlands BV
Taken: Onder andere medewerker projectteam succesvol implementeren zogenaamd ‘flexcenter’. Het center is verantwoordelijk voor alles wat met
de inhuur van externen te maken heeft bij ASML.

2008 Tennet TSO BV
Taken: Onder andere contractmanagement en performance management bestaande contracten, analyses performance en behoeften, en verbeteringen implementeren.

2007-2008 KLM Royal Dutch Airlines
Taken: Onder andere onderzoek verricht naar het verloop van het inkoopproces t.b.v. inhuur externen op ict-gebied. Daarnaast raamwerk neergezet voor een inkoopbeleidsplan t.b.v. inhuur externen.

2006-2007 ASML Netherlands BV
Taken: Onder andere inkopen van tijdelijke arbeid, maken van prijs-afspraken
en structureren van interne requisitiestroom.